LHBT+ nieuws van de week: 41

In de rubriek ‘LHBT+ nieuws van de week’ verzamelen we elke week het relevantste nieuws over LHBT+’s in een beknopt overzicht van wat er allemaal speelt in en rondom onze gemeenschap. Zo blijf jij op de hoogte van het belangrijkste nieuws over LHBT+’ers in binnen- en buitenland. Deze week blikken we terug op het nieuws van week 41.

Voorkomen seksueel geweld moet prioriteit van regering zijn

Kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers liet eerder deze week resultaten van een peiling over seksueel geweld weten. Daaruit bleek dat 80% van de jongeren vindt dat er op scholen verplicht les gegeven moet worden over het herkennen, erkennen en respecteren van grenzen. Daarnaast vindt 74% van de jongeren dat een nieuwe regering moet investeren in het voorkomen van seksueel geweld.

Uit de peiling bleek ook dat 59% van de jongeren van mening is dat Nederland andere landen moet aanspreken wanneer er sprake is van een gebrek aan vrije keuzes onder jongeren daar. Tevens vindt 56% van de jongeren dat de abortuspil verkrijgbaar moet zijn bij de huisarts. 75% van de jongeren is ook van mening dat anticonceptie voor iedereen gratis moet zijn.

Deze cijfers zijn ook relevant voor de LHBT+ gemeenschap. Uit eerder onderzoek bleek namelijk dat biseksuele vrouwen de meeste aanvaringen met seksueel geweld hebben. We hebben eerder gesproken met Slachtofferhulp Nederland over seksueel geweld onder LHBT+ jongeren.

COC’s standaard voor LHBT+ vriendelijke scholen

Minister van Engelshoven (OCW) heeft op vrijdag 9 oktober de GSA Onderwijsstandaard voor LHBT+ vriendelijke scholen gepresenteerd. Via deze Onderwijsstandaard kunnen scholen onderzoeken of ze op een goede manier LHBT+ acceptatie weten te realiseren. Het oordeel van leerlingen staat centraal en is samen ontwikkeld met LHBT+ scholieren.

De standaard bestaat uit een checklist die gebruikt kan worden door de scholen. Via deze weg moeten scholen LHBT+ leerlingen steun bieden. Daarnaast moeten scholen bij verschillende vakken in meerdere jaarlagen aandacht besteden aan seksuele- en genderdiversiteit. Het uiteindelijke doel is dat er een norm komt op scholen waarbij iedereen wordt geaccepteerd. 

De scores van scholen worden gepubliceerd op de website van de standaard. Als scholen voldoende scoren, krijgen zij een sticker als een soort keurmerk die aangeeft dat de betreffende scholen zich inzetten voor LHBT+ acceptatie.

Vraag en antwoord over intersekse personen

Kennisinstituut Movisie heeft een publicatie op hun website geplaatst over mensen met een intersekse conditie. In de publicatie staan tien vragen en tien antwoorden over de intersekse conditie. Mensen in Nederland zijn namelijk zo goed als onzichtbaar. Naar schatting worden er echter ruim 190.000 mensen met een intersekse conditie geboren in Nederland. 

De publicatie is ter ondersteuning van professionals die werken sociale vraagstukken of in de zorg- en welzijnssector. Het doel is daarnaast om te ontdoen van de stigmatisering en schaamte rondom de intersekse conditie. 

We willen  benadrukken dat de juiste term  ‘mensen met een intersekse conditie’ is, en niet ‘intersekse personen’ zoals Movisie stelt.

Sluiting LHBT+ unit in azc voor lesbische asielzoekers gaat niet door

Afgelopen week heeft LGBT Asylum Support een klacht ingediend bij Bureau Veiligheid (COA) na enkele signalen over onveiligheid van een groep lesbische asielzoeksters. Deze groep vrouwen kreeg te horen dat hun LHBT+ unit zou sluiten vanwege een beperkt aantal opvangplaatsen. Ze zouden vervolgens geplaatst worden bij heteroseksuele asielzoekers. Het COA heeft al eerder LHBT+ units in azc’s gesloten. Na de klacht van LGBT Asylum Support heeft het COA het sluitingsbesluit teruggedraaid, maar het is een structureel probleem.

LGBT Asylum Support voorzitter Sandro Kortekaas is hier al jaren voor aan het strijden. Volgens Kortekaas is er geen vaststaand beleid over het waarborgen van de veiligheid van LHBT+ asielzoekers. Staatssecretaris Ankie Broekers-Krol ziet ook de absolute noodzaak van aparte units niet in, en erkent hiermee niet dat LHBT+ asielzoekers een kwetsbare groep zijn. Uit een eerder rapport, “We Feel Unsafe!”, geeft 85% van LHBT+ asielzoekers aan gediscrimineerd te worden op basis van seksualiteit en genderidentiteit in hun azc’s.

De staatssecretaris is van mening dat speciale opvang voor verschillende groepen asielzoekers niet de wijze is waarop we in Nederland samenleven. In de laatste brief naar de staatssecretaris heeft LGBT Asylum Support echter wel de noodzaak aangetoond van deze speciale units. Of de staatssecretaris zal luisteren naar deze oproep, moet nog blijken.

Ouders weten onvoldoende van seksuele geaardheid en genderidentiteit

Uit een peiling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) blijkt dat Nederlandse ouders vaak de kennis missen om met hun kinderen een goed gesprek te voeren over seksuele geaardheid of genderidentiteit. Het enige wat ze weten is waar LHBT+ voor staat. 

De peiling is uitgevoerd onder ruim duizend ouders met kinderen van 12 tot 25 jaar. Het is voor ouders nodig om een meer open houding te hebben en het gesprek aan te gaan met hun kinderen

Meerdere resultaten laten zien dat zes op de tien ouders wel eens praten over seksuele geaardheid met hun kinderen en denken te weten dat ze voldoende kennis beschikken om dit gesprek te voeren. Moeders lijken dit makkelijker te doen dan vaders en ook de helft van gelovige mensen hebben geen moeite hierover te praten. Daarnaast lijkt meer dan de helft van de ouders te denken dat hun kinderen geen behoefte hebben aan een gesprek over LHBT+ onderwerpen. Tevens blijkt ook dat genderidentiteit een veel minder ‘populair’ onderwerp is: slechts drie op de tien ouders praat met hun kind over genderidentiteit.

Regenboog-bank in Valkenberg park te Breda

De stad Breda zal op Coming Out Day (11 oktober 2020) de regenboog-bank in het Valkenberg park onthullen, omdat de stad veel belang hecht aan de sociale acceptatie van LHBT+ personen.

In september is de Blind Wall met het thema ‘inclusie’ in de culturele markthal van De Nieuwe Veste onthuld. Het tweede alternatief, nu in oktober, voor het zichtbaarder maken van de regenboogaanpak in Breda betreft de plaatsing van een regenboog-bank in het Valkenberg park. Deze bank is naar verwachting duurzamer dan het voormalige regenboogpad.

Met deze bank plaats Breda een regenbooguiting in de openbare ruimte. De bank staat aan een drukke wandelroute door het park en is gelegen schuin aan de overkant van het Nassau monument aan het eind van de Willemsbrug en is zodoende zichtbaar voor vele bezoekers aan de stad. Een plek waarop mensen elkaar kunnen ontmoeten en waarmee de gastvrijheid van Breda voor iedereen duidelijk zichtbaar is.

Over de auteur(s)

Schrijf mee

Wil jij helpen met het creëren van leuke content voor en door LHBT+? Bekijk hieronder onze vacatures.

Kiss & Tell: Het queer boyband boek

De leadzanger van de boyband Kiss & Tell gaat daten met de drummer van zijn voorprogramma. Aimee bespreekt het verhaal en de representatie vanhet boek Kiss & Tell.

Geen popartiest maar protestzangeres: Sinéad O’Connor

Sinéad O’Connor wilde geen popartiest, maar protestzangeres worden. Daar is ze in geslaagd: ze heeft zich uitgesproken voor gemarginaliseerde groepen waaronder de LHBTQIA+-gemeenschap en daarmee laten zien dat gerechtigheid haar meer waard was dan haar carrière.

Activiteiten

5 vragen over queer organisatie

Het organiseren van een goed queer feest, en in het verlengde elke andere activiteit, is een belangrijke kwaliteit voor elke queer persoon. Immers: samen staan we

Lees verder »