Het is tijd voor een X!

Op 23 juli zijn Tijn de Jong (hij/hem, die/hen) en Yaïra van Nielen (zij/haar) het instagram account ‘Het is tijd voor een X’ gestart. Ze willen het mogelijk maken om zonder rechtszaak een X in officiële documenten te krijgen in plaats van een M of een V. Redacteur Lian sprak met Tijn waarom ze dit account het leven in hebben geroepen en over de petitie. 

Het begon allemaal…

Een aantal weken geleden kreeg een Amsterdammer voor het eerst, na een rechtszaak, de mogelijkheid om met terugwerkende kracht ook een X op hun geboorteakte te krijgen. De Amsterdamse rechtbank zei toen dat voor non-binaire personen eigenlijk dezelfde regels zouden moeten gelden als voor mensen van zestien jaar en ouder die trans vrouw of man zijn. Binaire trans personen kunnen namelijk wel zonder rechtszaak hun geslacht bevestigen op officiële documenten. Volgens de rechter wordt daarmee ‘een ongerechtvaardigd onderscheid’ gemaakt tussen binaire en non-binaire trans personen en dat mag volgens de wet op gelijke behandeling niet.

Toen Tijn, en vele met hem, de berichtgeving hierover las dacht hij even dat het voor iedereen makkelijker zou worden om een X in hun documenten te krijgen. Het nieuwsbericht was nogal onhandig geformuleerd want dit bleek niet het geval. Deze teleurstelling gaf Tijn echter wel een zetje om verdere actie te ondernemen. “Dit geluid moet er komen en is belangrijk. De politiek moet weten dat er draagvlak is voor een X.” Daarnaast geeft Tijn aan dat de uitspraak van de rechter in Amsterdam laat zien hoe scheef de huidige procedure op de wet gelijke behandeling staat. 

We worden niet erkend

Tijn zou zelf graag ook een X in zijn officiële documenten zien. “Ik heb nu een M in mijn paspoort omdat ik zo word gezien, dus dat is makkelijker. Een rechtszaak beginnen voor een X is voor mij nu financieel niet haalbaar. Het is ook gewoon onrechtvaardig dat alle mensen die niet in het binaire systeem passen, niet door de overheid erkend worden. De overheid heeft een grote voorbeeldfunctie. Zolang dat instituut zegt dat wij niet bestaan, maakt het acceptatie ook lastiger.” Meerdere organisaties hebben zich al ingezet voor een X maar kregen keer op keer te horen dat ‘we’ nog niet toe zijn aan die verandering. “Die uitspraak is natuurlijk heel schadelijk.” Het houdt de acceptatie en normalisering van niet-binaire mensen tegen en het is heel pijnlijk om niet erkend te worden. 

De petitie

Als ik Tijn vraag wat ze willen bereiken met de petitie heeft hij een duidelijk antwoord. “Het heeft onze grote voorkeur dat er gestopt wordt met onnodige geslachtsregistratie. Tegelijkertijd zien we dat mensen nu veel tijd en geld investeren voor het krijgen van een X. De maatschappij is nog erg gestoeld op de huidige systemen dus het wegnemen van onnodige geslachtsregistratie lijkt niet heel dichtbij. Tot die tijd moet de X een toegankelijke optie zijn.” Ik ben het met Tijn eens, maar zie ook een voordeel aan het M/V/X systeem. Namelijk de officiële erkenning van niet-binaire personen. De M en de V zijn helaas nog niet gelijkwaardig. Ook de X zal dat niet zijn, maar dan wordt die ten minste wel erkend.    

In de petitie staat het volgende 

We constateren dat personen die een ‘x’ in hun officiële documenten willen hiervoor naar de rechtbank moeten. Dit kan enorme kosten met zich meebrengen, meer dan wanneer binaire personen hun gender op het paspoort willen aanpassen. Mensen die niet in het binaire (M/V) systeem passen wordt onrecht aangedaan. Ondanks dat er vanuit allerlei belangenorganisaties voorstellen zijn geweest om wetsverandering te maken, is dit tot op heden niet gebeurd. We verzoeken de Tweede Kamer dit te bespreken en met een wetsvoorstel te komen waarbij niet-binaire personen de mogelijkheid krijgen om op een toegankelijke, betaalbare manier een ‘x’ in officiële documenten zoals het paspoort te krijgen.

Ter verduidelijking

In de petitie wordt gesproken over officiële documenten. Dit houdt in dat het niet alleen om het paspoort gaat, maar ook om de geboorteakte. Daarnaast gaat het om niet-binaire personen omdat het zowel een mogelijkheid voor non-binaire trans personen als personen met een intersekse ervaring zou moeten zijn. “Wij hebben nu zelf geen intersekse personen in de organisatie. Ik weet daardoor niet hoeveel draagvlak er is voor een X op de geboorteakte in plaats van ‘sekse is niet kunnen worden vastgesteld’.” Dat een X voor mensen met een intersekse ervaring ook toegankelijk moet zijn staat wel vast. Wanneer en hoe de petitie aan de Tweede Kamer wordt overhandigd is nog niet duidelijk. “We hebben contact met betrokken politici over wanneer. De invulling van de overhandiging hangt af van vaststaande protocollen en corona.”      

Vergeet niet te tekenen! Hoe en wanneer het gaat gebeuren is dus nog niet zeker, maar dat het tijd is voor een X wel. Zolang er zoveel waarde wordt gehecht aan gender-hokjes is het nodig dat er ook een niet-binair hokje komt. Hierdoor krijgen personen die niet in het huidige binaire systeem passen de erkenning waar zij recht op hebben. Deze erkenning helpt daarnaast de acceptatie en normalisering van niet-binaire mensen. Het is dan ook heel belangrijk dat er zoveel mogelijk handtekeningen worden worden verzameld. Mocht je de petitie nog niet ondertekend hebben, doe dat dan hier!    

Over de auteur(s)

Freddie Lian

Freddie Lian

Freddie Lian (die/diens, hen/hun) is sinds 2021 redacteur bij Expreszo en maakt sinds 2022 ook onderdeel uit van de hoofdredactie. Door diens brede interesse en drang om ervaringen te verwoorden, heeft hen altijd wel iets om over te schrijven. Naast verschillende vormen van schrijven is Freddie ook graag bezig met spoken word, dansen, illustraties maken, piano spelen en wandelen met hun hond. Instagram  (foto credits; Rox Klijn)

Schrijf mee

Wil jij helpen met het creëren van leuke content voor en door LHBT+? Bekijk hieronder onze vacatures.

Waarom iedereen het boek Pageboy moet lezen

Pageboy is een authentieke biografie waarin Elliot Page de lezer meeneemt in zijn reis naar worden wie hij is. De pijnlijke waarheid die veel trans personen moeten doorstaan wordt scherp beschreven.

Lifestyle

Koken: Pompoen

Of je nu een scholier, student, werkende of werkloze Nederlander bent: eten moeten we allemaal. Maar niet iedereen heeft genoeg tijd en zin om iets

Lees verder »